Het bewustzijn te lijf. Dit was het eerste boek over de Geschiedenis van de Psychologie in een brede context, in 1985 bij Boom in Amsterdam uitgegeven. Het heeft een groot aantal herdrukken beleefd, maar is nu alleen antiquarisch verkrijgbaar.

Psychologie. Historische en filosofische herkomst. Dit is het tweede boek over de geschiedenis van de psychologie (2008). Daarin zijn nog teksten uit het Bewustzijn te lijf te vinden, maar over het algemeen is het een nieuw boek geworden dat bovendien ook de nieuwste tijd beslaat. Het boek betreft wel nog steeds de theoretische ontwikkeling van de psychologie in een maatschappelijke en culturele context.

Dit is het boek over cognitieve filosofie/psychologie en wetenschapsfilosofie dat ik samen met Huib Looren de Jong schreef. Het is de derde, totaal herziene, editie die in 2013 bij SAGE in Londen verscheen.
Voor de info van SAGE verwijs is naar hun website waar ook recensies over dit boek zijn te lezen: http://www.sagepub.com/books/Book236021?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Sacha+Bem&fs=1 

Een toegankelijke Nederlandse inleiding tot de wetenschapsfilosofie van de psychologie. Het verscheen (2008) bij Boom in een serie inleidingen tot wetenschapsfilosofie vanuit verschillende vakgebieden.

Een boek waarvan Nico Frijda, Tony Manstead en ik de redactie voerden (2000). Het verscheen bij Cambridge. Ik weet niet of het nog te verkrijgen is. Het werd ook in het Noors vertaald (Emotioner och övertygelser, 2002).

Dit boek (1981) was een product van de Werkgroep Techniek, Technologie en Samenleving aan de Leidse Universiteit waar ik deel van uit maakte in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De eindredactie was in handen van Maarten Pieterson.